İK Politikamız

Opax Güvenlik'de çalışma hayatı, çalışma yasası ve düzenlemelerine uygun, adil, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışı ile sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda geçmektedir. Opax Güvenlik olarak, çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor, çalışma arkadaşlarımız ile ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz.


Değerlerimiz


Müşteri velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilere kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.


En önemli sermaye insan kaynağıdır.

Ürün ve hizmetin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. Alanında en iyi kişilerle personelimizin yetenek, güç ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, etkinliklerini arttırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve dayanışmanın olduğu bir çalışma ortamı yansıtmak firmamızın sürekli başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.


Farklılıklarımız, zenginliklerimizdir.

Başarının ön şartı olarak farklılıklara saygı duyar, kucaklar ve iletişime açık olmayı destekleriz. İnsana ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek bir başka ilkemizdir.


İnsan Kaynakları Amacımız

- İnsan Kaynakları değerlerimizle özdeşleşen bireylerle birlikte çalışmak
- Çalışanlarımızın Opax Güvenlik vizyonu doğrultusunda gelişimlerini sağlamak
- Opax Güvenlik bünyesinde çalışan personelimizi sunduğumuz imkanlarla, başarılarını destekleyerek ve motive ederek bünyemizde tutmak - Şirketimizin vizyonunu benimseyecek, İnsan Kaynakları değerlerimize uygun yeni bireyleri bünyemize katmak Sağlıklı "Başarı" değerlendirmeleri yapabilmek için doğru performans ölçüm kriterleri ile hareket etmek
- Kariyer Planlaması yapmak
- Sosyal aktiviteler
- İş süreçlerine her personelin düşünce sistemi olarak katılımını sağlamak