Havale ve Eft ile Yapılan Ödemelerde  Anında 5% İndirim Fırsatı...

Geleceğinizin Güvenliği İçin Çalışıyoruz
Geleceğinizin Güvenliği İçin Çalışıyoruz
Sepetim 0,00 TL
B2B Bayilik Sözleşmesi


BAYİ VE B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI


Bir tarafta;


ÜNVAN : Opax Mühendislik Kamera Alarm ve Güvenlik Sistemleri Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları İletişim İthalat İhracat Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi
ADRES : Yeni Mahalle Diriliş Bulvarı No:3  PK:50100 MERKEZ - NEVŞEHİR / TÜRKİYE
(bundan böyle kısaca “OPAX GÜVENLİK” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta


ÜNVAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

İMZA YETKİLİSİ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(bundan böyle kısaca “B2B ÜYESİ” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlarda anlaşarak iş bu protokolü hazırlamışlardır.
MADDE 2 - SÖZLEŞME’NİN KONUSU


İş bu sözleşmede, OPAX GÜVENLİK’in internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı bayi.opax.com adresinde üyelik sistemi tesisi, elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyat bilgileri, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebeb, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve OPAX GÜVENLİK ile B2B ÜYESİ’nin karşılıklı yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3 - ÜYELİK SİSTEMİ

3.1.Cari Kodu : OPAX GÜVENLİK tarafından belirnecektir. Aynı Cari Kodu iki farklı bayiye verilemez.
3.2.Yönetici Kullanıcı Adı : B2B ÜYESİ tarafından belirlenecektir. (Yönetici Kullanıcı Adı E-Posta adresi olarak belirlenecektir) B2B ÜYESİ, istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları OPAX GÜVENLİK içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve bayi.opax.com adresinde belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. B2B ÜYESİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

3.3.Şifre : B2B ÜYESİ tarafından belirlenir. B2B ÜYESİ bu şifreyi istediği zaman değiştirme yetkisine sahiptir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması B2B ÜYESİ’nin sorumluluğunda olup OPAX GÜVENLİK şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
3.4.Kullanım : B2B ÜYESİ’nin bayi.opax.com gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. OPAX GÜVENLİK tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir B2B ÜYESİ’ne bu hizmeti vermekten kaçınabilir.

MADDE 4 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.OPAX GÜVENLİK’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.1.OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ’ye coğrafi bir münhasırlık vermeyip, başka B2B ÜYESİ atamakta veya abonelere doğrudan kendisi hizmet vermekte ve ürün satışı yapmakta serbesttir. Bu taktirde B2B ÜYESİ, herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
4.1.2.OPAX GÜVENLİK bayi.opax.com’in sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.
4.1.3.OPAX GÜVENLİK bayi.opax.com’ten verilen siparişlerin, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde B2B ÜYESİ’ne teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.
4.1.4.OPAX GÜVENLİK ürün teslimlerinde adil bir sıra gözeterek bayilere teslimi gerçekleştirecektir. Ancak OPAX GÜVENLİK’İN bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden OPAX GÜVENLİK sorumlu tutulamaz.
4.1.5.Bu sözleşme ile OPAX GÜVENLİK’in elde edeceği bilgilerle ilgili her türlü bilginin korunması, bu bilgilerin güvenliğinin sağlanması OPAX GÜVENLİK’e aittir. OPAX GÜVENLİK, yetkili resmi makamların talebi dışında bu bilgileri her ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.
4.1.6.OPAX GÜVENLİK bayi.opax.com’da yer alan birçok bilginin OPAX GÜVENLİK dışında kaynaklardan sağlanması sebebi ile bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi edinebilmesi için azami çabayı gösterir.
4.1.7.OPAX GÜVENLİK iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle B2B ÜYESİ veya B2B ÜYESİ’nin müşterilerinin zarara uğraması halinde, OPAX GÜVENLİK’in sorumluluğu; her durumda doğrudan zararlarla sınırlı olup, OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ veya B2B ÜYESİ’nin müşterilerinin kar kaybı gibi dolaylı zarar taleplerinden sorumlu tutulamayacaktır.

4.2.B2B ÜYESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.2.1.B2B ÜYESİ tarafından doldurulacak B2B Kayıt Formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve bu hallerde B2B ÜYELİK anlaşmasının OPAX GÜVENLİK tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini,
4.2.2.bayi.opax.com hizmetlerinden yararlanabilmek için erişimle ilgili kullanıcı adı ve şifre güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan bütün işlemlerin B2B ÜYESİ tarafından yapıldığını ve bu kullanıcı adı ve şifreyi kullanacak kişilerin B2B ÜYESİ tarafından yetkilendirildiği,
4.2.3.Verilen siparişlerde OPAX GÜVENLİK’in belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapılabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise mal teslimini nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceği, bu işlemlerden dolayı OPAX GÜVENLİK’in uğrayabileceği bütün zararları tazmin edeceğini,
4.2.4.Sisteme tanımladığı "Yönetici Kullanıcı" veya kendi tanımladığı alt kullanıcı adıyla yapılacak tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağını,
4.2.5.B2B ÜYESİ’nin üye bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan dolayı OPAX GÜVENLİK’in sorumlu olmayacağını,
4.2.6.Servis kullanımı esnasında, kaybolacak veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj bilgilerden OPAX GÜVENLİK’in sorumlu olmayacağını,
4.2.7.bayi.opax.com’te sunulan hizmetlere OPAX GÜVENLİK tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, OPAX GÜVENLİK’in uğrayacağı zararları tazmin etmeyi kabul ettiğini,
4.2.8.B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK tarafından üretilen veya temin edilen ürünleri sözleşme şartlarına uygun olarak satın alıp, yine bu sözleşmede belirtilen mahalde sözleşme koşullarına, üretici talimat ve önerilerine uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt eder.
4.2.9.B2B ÜYESİ, gerek bu sözleşmedeki ve sözleşme eklerindeki satış şartlarına, gerekse ileride uygulamaya konulacak yeni koşullara B2B ÜYESİ olarak devam etmek istemesi halinde uymayı, buna ait tam sorumlulukları yüklenmeyi peşinen kabul eder.
4.2.10.B2B ÜYESİ, bu sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka kişi ve/veya kuruluşa devredemez.
4.2.11.B2B ÜYESİ, hiçbir nedenle OPAX GÜVENLİK telif haklarını ihlal edemez. B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK telif haklarına veya ticari itibarına aykırı faaliyet gösteren kişi ve/veya kuruluşları OPAX GÜVENLİK’e bildirmek zorundadır.
4.2.12.B2B ÜYESİ’ne bu sözleşme ile verilen haklar, OPAX GÜVENLİK ürünlerinin satışlarının artırılması amacı ile verilmiştir. B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK’te bulunan ürün ve hizmetleri sadece OPAX GÜVENLİK’den satın alacaktır.
4.2.13.B2B ÜYESİ, kendi merkez ve şubelerinin adres, telefon vs. gibi bilgi değişikliklerini OPAX GÜVENLİK’e derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, eski adrese gönderilen tebligat yapılmış sayılacaktır.B2B ÜYESİ’ne gönderilen malların ayıplı olup olmadığı B2B ÜYESİ tarafından derhal kontrol edilecek ve ayıplı mal bulunduğu takdirde, en geç teslim tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde OPAX GÜVENLİK’e yazılı olarak bilgi verilecektir. Aksi takdirde B2B ÜYESİ tarafından teslim alınan malların ayıpsız olduğu kabul edilmiş sayılır.
4.2.14.Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici metaryal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,
4.2.15.OPAX GÜVENLİK’in izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,
4.2.16.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermeyeceği, kabul ve
taahhüt eder.
4.2.17.Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
4.2.18.Diğer kullanıcılann bilgisayarındaki bilgilere yada yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
4.2.19.OPAX GÜVENLİK’den yazılı izni olmadan bayi.opax.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
4.2.20.OPAX GÜVENLİK’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceği,
4.2.21.Kurallara aykırı davrandığı takdirde OPAX GÜVENLİK’in hiçbir ihtira gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyesi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
4.2.22.OPAX GÜVENLİK’in kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceği,
4.2.23.Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalanmamayı ve zincir posta (chain mail) yazılımı, virüsü vb. postaları dağıtmamayı,
4.2.24.bayi.opax.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcısının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcısı dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımdan dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı OPAX GÜVENLİK’ten tazminat talep etmemeyi,
4.2.25.Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
4.2.26.Sistem üzerindeki satın alma işlemini OPAX GÜVENLİK’in belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli her hangi bir kredi kartı ya da müşteri kredi kartı aracılığı ile veyahut nakit olarak yapmak zorunda olduğu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
4.2.27.Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini,
4.2.28.Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair B2B ÜYESİ’ne ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “TESLİM ALMA YETKİ BELGESİ” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,
kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5 - YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında OPAX GÜVENLİK aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir ve B2B sorumluluğu B2B ÜYESİ’ne aittir.
5.1.OPAX GÜVENLİK bayi.opax.com sitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veye tamamen durmasından dolayı B2B ÜYESİ’nin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan OPAX GÜVENLİK hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
5.2.bayi.opax.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye OPAX GÜVENLİK yetkilidir. Sipariş girildikten sonra OPAX GÜVENLİK yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile OPAX GÜVENLİK’in stok yapısı ile sınırlıdır. OPAX GÜVENLİK siparişi aldıktan sonra, bu siparişin iptal edilmesi halinde B2B ÜYESİ’nin ödemiş olduğu tutarı Cari Hesabına alacak olarak kayıt ederek iade eder. B2B ÜYESİ bu sözleşme ile bu hükümleri kabul etmiş sayılır.
5.3.Bu sözleşmede belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili olarak OPAX GÜVENLİK tek taraflı olarak, herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
5.4.OPAX GÜVENLİK sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile B2B ÜYESİ’ne ulaştırabilir.
5.5.B2B ÜYESİ’nin sistem üzerinden sipariş etmiş olduğu ürünleri OPAX GÜVENLİK tarafından uygulanmış olan herhangi bir kampanya olmaması durumunda ürünlerin nakliyesine ilişkin ücret ve diğer giderler B2B ÜYESİ’ne aittir.
5.6.OPAX GÜVENLİK mevcut kredi limitleri yeterli ve onaylanmış olsa dahi istediği takdirde B2B ÜYESİ’ne alış-veriş yapma hakkını kaldırma
yetkisine sahiptir.
5.7.OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ’nin bayi.opax.com’ten başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden OPAX GÜVENLİK sorumlu değildir.
5.8.İş bu sözleşme B2B ÜYESİ tarafından geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanarak OPAX GÜVENLİK’e gönderildikten sonra satış temsilcileri tarafından incelenerek eksiksiz olması durumunda onaylayarak B2B ÜYESİ’nin hesabını aktif edecektir. OPAX GÜVENLİK bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup da hesabı kullanmaya başlamış olan B2B ÜYESİ’nin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.
5.9.OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ’nin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
5.10.OPAX GÜVENLİK üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları arttırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı OPAX GÜVENLİK sorumlu değildir.
5.11.OPAX GÜVENLİK gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyin servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi mevcut servisleri ücretli hala getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.
5.12.OPAX GÜVENLİK kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
5.13.bayi.opax.com servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
5.14.OPAX GÜVENLİK B2B ÜYESİ’nin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullanılması konusunda tam yetkilidir.
5.15.OPAX GÜVENLİK’in, bayi.opax.com’da yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. OPAX GÜVENLİK stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin bayi.opax.com’da teşhir edilmesi ile ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
5.16.bayi.opax.com’te satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü OPAX GÜVENLİK’e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde OPAX GÜVENLİK hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
5.17.OPAX GÜVENLİK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde B2B ÜYESİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için bayi.opax.com’da duyurulacak sözleşme değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve onaylanması gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde B2B ÜYESİ’nin üyeliği OPAX GÜVENLİK tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
5.18.B2B ÜYESİ’nin siparişini kredi kartı kullanarak vermesi durumunda, B2B ÜYESİ öncelikle şirkete ait kredi kartı kullanabilecektir. Şirkete ait bir kredi kartının mevcut olmaması durumunda şirketi temsil ve imza yetkili olan kimselerden birinin şahsi kredi kartı da kullanılabilecektir. Ancak bu son durumda OPAX GÜVENLİK ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan B2B Üyesi’ne yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı B2B ÜYESİ sorumlu olacak ve OPAX GÜVENLİK’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
5.19.B2B ÜYESİ, kendi, ortakları veya müşterilerine ait kredi kartlarının kullanımından doğabilecek tüm sorumlulukların B2B ÜYESİ’nin kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Kullanılacak kredi kartlarının çekimlerinden kaynaklanan itirazlar, oluşabilecek her türlü iade ve iptallerdeki maddi zarar ve kayıplarda sorumluluk tamamen B2B ÜYESİ’ne ait olduğunu bu sözleşme ile taahhüt eder.
5.20.OPAX GÜVENLİK, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir. Herhangi bir B2B ÜYESİ’ne bu hakkın verilmiş olması bu bayi ve diğer bayiler için kazanılmış hak oluşturmaz.

MADDE 6 - CARİ HESAP VE İŞLEYİŞİ

İş bu akit aynı zamanda taraflar arasında yapılmış yazılı cari hesap sözleşmesi olup, B2B Üyesi’nin OPAX GÜVENLİK’ten alacağı her türlü mal ile ilgili vereceği siparişler ve yapılacak ödemeler cari hesap şeklinde kayıt edilip yine iş bu sözleşme şartları doğrultusunda ödenir. Taraflar, aralarındaki cari hesap sözleşmesini her zaman feshedebilirler. Taraflar arasındaki cari hesabın hüküm ve sonuçlarına ilişkin bu sözleşmede yer almayan hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun cari hesaba ilişkin hükümleri uygulanır. Buna göre:

6.1.OPAX GÜVENLİK’in B2B ÜYESİ’ne sattığı mallardan, verdiği hizmetlerden, kestiği faturalardan, aldığı faturalardan, aldığı paralar ve çeklerden gelen ve gönderilen havale ve dekontlardan dolayı CARİ HESAP tutulacaktır. OPAX GÜVENLİK’in bu cari hesaba borç ve alacak olarak kaydettiği kalemler kesin olup haklı bir neden dışında B2B ÜYESİ’nin mukavele muameleye müteallik dava ve müdafaa hakkı yoktur.
6.2.Cari hesab ayrıca Amerikan Dolar bazında da tutulacak olup ürün sipariş ve teslim tarihinde fiili ödeme gününe kadar geçecek sürede oluşması muhtemel kur farkı lehte ve aleyhte oluşacak karşılıklı olarak doğacak kur farkı faturaları kabul eder bu faturalara her türlü itirazlarmdan peşinen
feragat eder.
6.3.OPAX GÜVENLİK banka kredi kartları komisyon oranları için tahsil ettiği veya edeceği bedellerin karşılığı faturaları makul bir zaman kesebilir. Dönemsel olarak banka kredi kartları komisyon oranları sitede her zaman gösterilecektir. B2B ÜYESİ banka kredi kartları komisyon farklarını bilerek kabul etmiştir.
6.4.OPAX GÜVENLİK bu cari hesabın aktinden önce B2B ÜYESİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlevlerden dolayı kendi ticari defterinde ki borç ve alacağını Cari hesabına borç ve alacak kaydetme hakkına haizdir.
6.5.OPAX GÜVENLİK kestiği faturaları kestiği gün içinde B2B ÜYESİ’nin görebileceği şekilde sistemde oluşturduğu cari hesabına günlük olarak işleyecektir. B2B ÜYESİ sistemde bulunan cari hesabını günlük olarak denetlemekle mükelleftir. B2B ÜYESİ sistemde oluşturulan cari hesabını her gün denetleyerek kendisine kesilen faturaları görecektir. B2B Üyesi’ye kesilen ve sistemde kendi cari hesabına işlenen faturaya TTK hükümlerine göre 8 iş günü içinde itiraz edilmez ise fatura içeriği kesinleşmiş sayılır. Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan B2B ÜYESİ, bunu aldığı tarihten itibaren 8 iş günü içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
6.6.B2B ÜYESİ tarafından OPAX GÜVENLİK’e keşide veya Ciro edilerek teslim edilen bil cümle kambiyo senetlerinin Cari hesaba kaydı, bu senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartıyla vuku bulmuş sayılır.
6.7.B2B ÜYESİ’ne alacaklıya Türk Lirası cinsinden yaptığı nakit, çek senet v.s. ödemelerinde ödemenin borçlunun cari hesabına alacak kaydedildiği günkü, Serbest Piyasa Satış kuru uygulanır. Çek senet ve ödemelerden tahsil edildiği günlük serbest piyasa kuru uygulanır.
6.8.OPAX GÜVENLİK tarafından satılan ürün yasa ve kurallarına uygun olarak iade edilmek istendiğinde satış faturasında yazılı ürün bedeli borçlunun Cari hesabına alacak kaydedilir.
6.9.TEMERRÜT FAİZİ OPAX GÜVENLİK B2B ÜYESİ’nin temerrüde düşen borcuna TL bazında aylık yüzde 5 ( %5 ) USD bazında aylık yüzde 2 (%2 ), temerrüt faizi talep etmek hakkına sahiptir.
6.10.OPAX GÜVENLİK talep ettiği takdirde, B2B ÜYESİ, ipotek, rehin, banka teminat mektubu vs. gibi teminatları vermekten kaçınmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 - FAKS VE E-MAİL İLE SİPARİŞ VE TALİMAT

7.1.KAPSAM : Bu madde B2B ÜYESİ’ne, OPAX GÜVENLİK’in buna dayanarak işlem yapması için, OPAX GÜVENLİK’e faksla ve e-mail yoluyla sipariş, talimat, belge gönderme, ödeme talimatı iletme kolaylığı sağlamaktadır.
7.2.B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK’e faksla ve e-mail yoluyla sipariş, talimat, belge gönderme, ödeme talimatı iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK tarafından sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. OPAX GÜVENLİK, herhangi bir neden ileri sürmesi gerekmesizin, kendi takdirine göre, faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tutar.
7.3.B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK’e hangi faks numarasından ve e-mail adreslerinden talimat ileteceğini önceden yazılı olarak bildirecektir.
7.4.B2B ÜYESİ, yalnız yetkililer tarafından OPAX GÜVENLİK’e faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
7.5.Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları müşterinin yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
7.6.Faksla ve e-mail ile iletilen talimatın orjinal nüshası derhal teyit için OPAX GÜVENLİK’e taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir.
7.7.B2B ÜYESİ iş bu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken, yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.
7.8.ŞİRKETİN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR
7.8.1.OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ’nin e-mail veya fakslı talimatını aldığında 7.6. uyarınca gönderilen yazılı teyidi beklemeksizin talimatı yerine getirecektir. OPAX GÜVENLİK e-mail ve fakslı talimatm üzerinde ki imzalar karşılaştırırken azami dikkat gösterecektir.

OPAX GÜVENLİK aşağıdaki hususlardan sorumlu değildir.
7.8.2.OPAX GÜVENLİK, ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir.
7.8.3.OPAX GÜVENLİK, banka, hile ve sahteciliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir.
7.8.4.OPAX GÜVENLİK bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu değildir.
7.8.5.OPAX GÜVENLİK e-mail ve faks sistemi ile gelen bilgi ve talimat yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu tutulamaz.
7.8.6.OPAX GÜVENLİK’in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtitamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden B2B ÜYESİ isbat yükümü altındadır. OPAX GÜVENLİK veya personeli yalnız ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. OPAX GÜVENLİK, aracıların üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir. OPAX GÜVENLİK doğan zararlardan, kar mahrumiyetinden ve manevi zararlardan ve gecikme faizinden sorumlu olmayacaktır.
7.8.7.OPAX GÜVENLİK’in defter, kayıt ve belgeleri e-mail ve faks sistemi ile gönderilen elindeki sipariş, talimat, belge gönderme, ödeme talimatı örneklendirme OPAX GÜVENLİK ile B2B ÜYESİ arasındaki ilişkilerde, başkaca müstenidatı aranmaksızın, teyit edilmiş olsun veya olmasın, kesin delil niteliğindedir.

MADDE 8 - FİYATLANDIRMA
8.1. Sözleşme konusu ürünlerin B2B ÜYESİ BAYİ’ye satış ve ayrıca BAYİ’nin perakende veya alt BAYİ’ye satış fiyatı OPAX GÜVENLİK tarafından belirlenir.

MADDE 9 - ÖDEME

Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla B2B ÜYESİ aldığı malların bedelinin tamamını peşin veya kredi kartı ile ödeyebilecektir. B2B ÜYESİ, öngörülen ödeme programındaki aksamalar halinde, OPAX GÜVENLİK’e gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir nedenle B2B ÜYELİĞİ ve BAYİLİK iptali söz konusu olduğu takdirde B2B ÜYESİ BAYİ’nin OPAX GÜVENLİK’e borcu bitmeden teminatlar çözülemez.

MADDE 10 - VERGİLENDİRME

OPAX GÜVENLİK’in bayi.opax.com (opax.com / kameralarmsistemi.com) üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca B2B ÜYESİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

MADDE 11 - ÜRÜN TESLİMATI

OPAX GÜVENLİK sistem üzerinden alınmış olduğu siparişleri, giriş sıralamasma uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yönetimini kullanarak mümkün olan süreçlerde B2B ÜYESİ’ne teslim eder. OPAX GÜVENLİK teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyebileceği bir kargo şirketi veya OPAX GÜVENLİK’in anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları OPAX GÜVENLİK tarafından belirlenmediği için bu teslimattan doğabilecek zararlardan OPAX GÜVENLİK sorumlu olmayacaktır.

11.1.Taşıma ücretlerinin OPAX GÜVENLİK yada B2B ÜYESİ tarafından ödenmesi konusunda OPAX GÜVENLİK tek taraflı olarak istedediği değişikliği yapma hakkına sahiptir. Taşıma ücretlerinin OPAX GÜVENLİK tarafından ödenmesi halinde, birinci defada B2B ÜYESİ yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı B2B ÜYESİ tarafından ödenecektir. B2B ÜYESİ’nin malı teslim almak istememesi halinde taşıma ücreti B2B ÜYESİ’nin cari hesabına borç kayıt edilecektir, siparişin kredi kartı ile verilmesi halinde, bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu durumda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve OPAX GÜVENLİK’in bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar B2B ÜYESİ tarafından tazmin edilecektir.
11.2.ÜRÜNLERİN B2B ÜYESİ’NİN MÜŞTERİSİNE DOĞRUDAN TESLİMİ : B2B ÜYESİ’nin talep ve talimatı ile (faks, e-mail v.b.) ürünler OPAX GÜVENLİK tarafından B2B ÜYESİ’nin farklı adrese sevk ve teslimat talebi formu doldurup OPAX GÜVENLİK’e göndermesi ile 3. bir kişiye veya farklı adrese teslim edilir. B2B ÜYESİ bu şekilde yapılan teslimatlan kendisine teslim yapılmış kabul eder. OPAX GÜVENLİK bu talimatı uygulayıp uygulamamakta serbesttir. OPAX GÜVENLİK farklı adrese sevk ve teslimat talebi formunda belirtilen kişi veya adrese yapsa dahi ürün faturalarını B2B ÜYESİ’ne kesecektir.

MADDE 12 – GARANTİ VE GARANTİDE BAYİNİN SORUMLULUKLARI

B2B ÜYESİ’nin satın aldığı ürünlerin garantisi OPAX GÜVENLİK tarafından fatura kesilmesiyle birlikte başlar. Ürünlerimizin garanti süresi 2 yıl (24 ay) dır. B2B üyesi montaj yapılan yerde elektriksel olarak mutlaka yapılması alınması gereken zaruri önlemleri almayı, montaj yapılırken ve yapıldıktan sonra kontrolünü yapacağını taahhüt eder. Montajı yapılan yerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatından bulunan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat
korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlüdür, eğer montaj yapılan yerde bu
tür önlemler yoksa bunu tüketiciye bildirmesi ve garantinin bu şartlarda geçerli olduğunu hem bayi hemde tüketici bilmesi gerekir.. Ayrıca
elektrik iç tesisatlar yönetmeliğine göre topraklama tesisatın uygun olması ve işletme topraklaması değeri maksimum 2ohm olup olmadığı kontrol edilmeli tüketiciye bildirilmelidir. Yine İlgili yönetmeliğe istinaden kamera montajı yapılan binanın iç tesisatında yüksek voltaj koruması amacıyla, alçak gerilim parafuduru tesis edilip edilmediği tüketiciye bilgilendirilmelidir., kamara montajının yapıldığı zeminin metal aksamının da topraklamasının yapılması bayiye aittir, ayrıca statik elektriğin oluşmaması için yapılan topraklamanın da maksimum 1 ohm olup olmadığı bayi tarafından kontrol edilip tüketici bilgilendirilmelidir.Bahsi geçen önlemlerin alındığında garanti şartlarımız geçerlidir..


MADDE 13 - İADE SÜRECİ

B2B ÜYESİ satın almış olduğu ürünleri iade etmek istediğinde ürünleri eksiksiz, ambalajları bozulmamış, montaj yapılmamış ve ürün kutusu bozulmamış, kargo etiketi yapıştırılmamış olarak göndermekle yükümlüdür. İade işleminde kargo ücreti B2B ÜYESİ’ne aittir. Ürün veya ürünlere ait geri ödeme ise B2B ÜYESİ’nin Cari Hesabına Alacak olarak kayıt edilecektir. B2B ÜYESİ’ne nakit para iadesi yapılmayacaktır.

MADDE 14 - KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda OPAX GÜVENLİK tarafından tutulan defter kayıtları ile microfilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK
193. Madde anlamında muteber, tek bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceği ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu B2B ÜYESİ belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.

MADDE 15 - GEÇERLİLİK SÜRESİ

İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup, taraflardan herhangi biri tarafından Sözleşme süresinin sona ermesinden en az 1 (bir) ay önce aksine bir yazılı beyanda bulunulmadığı takdirde ve OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ tarafından 90 gün (3 ay) alışveriş yapılmadığı taktirde bayinin üyeliğinin iptal edilmesi hakkını saklı tutar. Sözleşme, şartlardan herhangi birinin ihlal edilmemesi durumunda birer yıllık dönemler halinde aynı şartlarla kendiliğinden uzamış sayılacaktır.

MADDE 16 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Sözleşme koşulları ancak tarafların müşterek iradesiyle, yazılı olarak değiştirilebilir.

MADDE 17 - REKABET YASAĞI

Yetkili satıcılar birbirleri ile haksız rekabet edemezler. Kanıtlanmış şikayet vukuunda OPAX GÜVENLİK konuyu tarafsız olarak inceleme ve sözleşme feshi dahil her türlü karar verme yetkisine sahiptir. B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK’in kararlarına itiraz edemez.

MADDE 18 - MARKA VE LOGO KULLANIM ŞARTLARI

B2B ÜYESİ, OPAX GÜVENLİK ünvanını ve pazarladığı ürünlerin markasını, ona bağlı logo, patent, telif hakları gibi tüm haklar ve ticari itibarının OPAX GÜVENLİK’te olduğunu, hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, aksi bir davranışın haksız rekabet teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 19 - GİZLİLİK

OPAX GÜVENLİK, bu sözleşmenin uygulamasını denetleme hakkına sahiptir. OPAX GÜVENLİK’in yetkili kılacağı elemanlar tarafından yapılacak denetlemeler sonucu öğrenilen BAYİ sırları gerek OPAX GÜVENLİK, gerekse OPAX GÜVENLİK’in yetkili kıldığı elemanlar tarafından sır olarak saklanacak ve hiçbir şekilde, hiçbir nedenle üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

MADDE 20 - KREDİ KARTI KULLANIMI

B2B ÜYESİ’nin vermiş olduğu siparişlere ilişkin ödemelerini kredi kartı ile yapmak istemesi durumunda bu sözleşmenin ek niteliğinde Ek-1 KREDİ KARTI İLE ÖDEME SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen kısımları eksiksiz olarak doldurup, iş bu sözleşme ile birlikte kabul edilip onaylanması
gerekmektedir.

MADDE 21 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Ticaret Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair kanunlar) uygulanacaktır.

MADDE 22 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Nevşehir Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


MADDE 23 - YÜRÜRLÜLÜK

bayi.opax.com B2B Üyelik sözleşmesi, Ek-1’de bulunan KREDİ KARTI ÖDEME FORMU ve Ek-2’de bulunan B2B ÜYELİK BAŞVURU FORMU’nu eksiksiz doldurulup, karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer.

MADDE 24 - SÖZLEŞMENİN FESHİ
İş bu sözleşme OPAX GÜVENLİK veya B2B ÜYESİ tarafından 30 gün öncesinden usulüne uygun bildirimde bulunmak kaydı ile feshedilebilir.
OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ’nin ödemelerini geciktirmesi, iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birisini yerine getirmekten kaçınması halinde her zaman bu sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve B2B ÜYESİ’nin tüm teminatlarını paraya çevirme yetkisine sahiptir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, B2B ÜYESİ’nin fesih tarihinde OPAX GÜVENLİK’e olan tüm borçları muaccel hale gelir. Bu durumda B2B ÜYESİ sözleşmenin feshiyle muaccel hale gelmiş olan tüm borçlarını ayrıca bir ihtara hacet kalmaksızın derhal ve defaten ödemek zorundadır. OPAX GÜVENLİK, B2B ÜYESİ’nin muaccel olan bu borçları nedeniyle fesih tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek süre için ayrıca TL bazında aylık yüzde 5 ( %5 ) USD bazında aylık yüzde 2 ( %2 ) akdi faiz talep eder. B2B ÜYESİ, sözleşmenin feshi ve feshin sonuçlarına ilişkin iş bu maddede yazılı hükümleri kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Ayrıca taraflar aşağıda belirtilen maddelerin gerçekleşmemesi halinde sözleşme ipralini kabul
ederler;
24.1.B2B ÜYESİ’nin OPAX GÜVENLİK ile akdettiği bu sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı davranışta bulunması halinde,
24.2.B2B ÜYESİ’nin ticari işletmesini devretmesi halinde,
24.3.Varsa ortaklarının hisselerini devir etmeleri halinde,
24.4.B2B ÜYESİ’nin ticari faaliyetlerinin sona ermesi halinde,
24.5.Sözleşmede belirtilen pazarlama ilkelerine aykırı hareket ettiği taktirde,
24.6.Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Anlaşması"nın ve Fiyat Listesi’nin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda, (Gizlilik Anlaşması’nın ihlal yaptırımları saklı olmak kaydıyla),
24.7.B2B kullanıcı adı ve şifresini başka bir bayi ve/veya müşteri ile paylaşılması durumunda,
24.8.OPAX GÜVENLİK ürünlerini satıp, satış sonrası desteğini vermemesi durumunda,
24.9.İş bu sözleşmeyi ıslak imza ve kaşe olmadan OPAX GÜVENLİK tarafına ulaştırılmaması durumunda,
24.10.OPAX GÜVENLİK ürünlerinin Gittigidiyor, Hepsiburada ve n11 gibi satış kanallarında satılması durumunda,
24.11.B2B ÜYESİ’nin veya OPAX GÜVENLİK yukarıda ve sözleşme genelindeki maddelerin birinin veya birkaçının gerçekleşmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
24.12.B2B ÜYESİ’nin ve OPAX GÜVENLİK’in fazlaya ilişkin sair tazminat talep hakkı saklıdır.
24.13.Sözleşmenin iptali halinde B2B ÜYESİ kendisinde bulunan ve OPAX GÜVENLİK’e ait sözleşme, broşür vs. araç gereçleri iade edecektir. Kazandığı hak ve sorumluluklar sona erecektir.
24.14.Sözleşmenin herhangi bir maddesinin B2B ÜYESİ tarafından ihlali durumunda B2B ÜYESİ’nin OPAX GÜVENLİK’te olan teminatlarının OPAX GÜVENLİK’e gelir kaydedileceğini, taraflar peşinen kabul eder.

MADDE 25 - TÜKETİCİ HAKLARI

B2B ÜYESİ’nin, 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan yönetmelik ve tebliğe aykırı davranışları nedeniyle oluşacak hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile B2B ÜYESİ’ne aittir. OPAX GÜVENLİK nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli B2B ÜYESİ hiçbir kayıt ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.

MADDE 26 - HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ

Taraflardan herhangi birisinin sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

MADDE 27 - GEÇERLİ ADRESLER VE TEBLİGAT HÜKÜMLERİ

Taraflar, bu sözleşmedeki adreslerini geçerli tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflardan birisinin adres değişikliğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi halinde bu sözleşmedeki adreslere gönderilecek tebligatlar, tebligatın ilgili adrese ulaştığı tarihte muhataba yapılmış sayılacaktır.
OPAX GÜVENLİK, adres değişikliğini bayinet ve/veya kendi internet sitesinden de duyurabilir.


MADDE 28 - GENEL HÜKÜMLER

Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.

MADDE 29 - YERİNE GEÇME

İşbu sözleşme taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların yerine geçer. Tarafların önceki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarını talep hakları saklıdır.

MADDE 30 - SÖZLEŞMENİN İMZASI
İş bu sözleşme 30 ana madde ve 2 nüsha olarak . . . . . / . . . . . / 20    tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. Taraflar arasında çıkacak ihtilafların çözümünde Nevşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

[EK-1]

KREDİ KARTI İLE ÖDEME SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme bayi.opax.com B2B Üyelik Sözleşmesi’nin bir eki olup, bu sözleşmede düzenlenmemiş olan hükümler hakkında ana sözleşme hükümleri geçerlidir.

OPAX GÜVENLİK ile B2B ÜYESİ arasında Kredi Kartı ile yapılacak tahsilatlara ilişkin, B2B ÜYESİ tarafından uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

A- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme B2B ÜYESİ üyelik sözleşmesi eki olup, B2B ÜYESİ tarafından bayi.opax.com sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde, kredi kartı kullanılarak yapılacak ödemelere ilişkin prosedürü ve uyulması gereken kuralları düzenlemektedir.

B- B2B ÜYESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1-B2B ÜYESİ öncelikle kendisine ait kredi kartını kullanacaktır. Kendisine (B2B ÜYESİ’ne) ait bir kredi kartının mevcut olmaması durumunda B2B ÜYESİ’ni temsil ve imzalama yetkisi olan kimselerden birinin şahsi kredi kartı da kullanabilecektir. Bunun da mümkün olmaması durumunda B2B ÜYESİ müşterilerine ait kredi kadını kullanarak da ödeme yapılabilecektir. Ancak bu durumda OPAX GÜVENLİK ürün teslimini ana sözleşmede imzası bulunan B2B ÜYESİ’ne yapacak bu işlemlerden dolayı çıkabilecek tüm sorunlardan B2B ÜYESİ sorumlu olacak ve OPAX GÜVENLİK’İn hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
2-Bu sözleşmenin 5. maddesinde yer alan kısımlar B2B ÜYESİ ve kart hamilleri tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır ve kart hamilleri tarafından imzalanacaktır. Müşteri kredi kartları için de ayrıca her müşteri ve her kart için formu eksiksiz olarak doldurulacaktır. Kredi Kartı formu B2B ÜYESİ tarafından OPAX GÜVENLİK’e Faks, E-mail, kargo ve mektupla ulaştırılmasını müteakiben işlem yapılacaktır ve tahsilat gerçekleştirilecektir. Faks, E-mail ile gönderilen formlann asılları en kısa sürede OPAX GÜVENLİK’e ulaştırılacaktır. Bu belgelerin sıhhatinden, doğru ve eksiksiz doldurulmasından B2B ÜYESİ bizzat sorumludur.
3-B2B ÜYESİ’nin müşterilerine veya OPAX GÜVENLİK yetkililerine ait kredi kartını kullanması durumunda kart üzerinden tahsilatı yapmadan önce aşağıdaki hususların uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
a)Kartın geçerliliğinin süresinin dolup dolmadığı,
b)Satış belgesi üzerine üyenin imzasını almakla ve bu imzanın kart üzerindeki imza ile aynı olup olmadığını,
c)Yurt dışında çıkarılmış kart ise tüm dünyada geçerli olup olmadığını,
d)Kart kullanan kişinin gerçek hamili olup olmadığı ve kart sahibinin kimlik ve imza kontrolünü,
e)Şüpheli bir durum halinde bağlı bulunduğu Bankanın provizyon merkezi ile görüşerek işlemin uygunluğunu kontrol etmekle,
f)Satış belgesinde; bayinin ticari ünvanının, işyeri numarasının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise provizyon onay kodunun ve üyenin imzasının bulunup bulunmadığının kontrolünü yapmakla yükümlüdür.

4-B2B ÜYESİ kredi kartı kullanımından doğan her türlü usülsüz işlemlerinden, sahte veya çalıntı kartlardan ve benzeri doğacak ihtilaflarda münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. B2B ÜYESİ’nin yapmış olduğu usulsüz işlemler sebebiyle OPAX GÜVENLİK bankaya ödeme yapmak zorunda kaldığı takdirde, B2B ÜYESİ 24 saat içerisinde iş bu ödemeyi OPAX GÜVENLİK’e iade edecektir. OPAX GÜVENLİK’in rücu ve kanundan doğan hakları saklıdır.

KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme bayi.opax.com B2B Üyelik Sözleşmesi’nin bir eki olup, bu sözleşmede düzenlenmemiş olan hükümler hakkında ana sözleşme hükümleri geçerlidir.

A- SÖZLEŞMENİN KONUSU

OPAX GÜVENLİK, bankalar ile yaptığı sözleşmeler uyarınca B2B ÜYESİ’nin OPAX GÜVENLİK adına kullandığı POS makinelerini ve SANAL POS’unu aşağıdaki şartlarda, hukuka kanunlara ticari örf ve adetlere uygun olarak kullanması ve doğacak komisyon tutarlannın B2B ÜYESİ tarafından ödenmiştir.

B- ŞARTLAR

1-Fiziki POS veya sanal POS’dan yapılan kredi kartı işlemlerinde brüt tutar bayi.opax.com /opax.com/kameralarmsistemi.com  adresinde yayımlanan POS kurundan USD’ye çevrilerek işlem yapılmamaktadır. B2B ÜYESİ’nin cari hesabına TL olarak işlenecektir.Siparişinden fazla çekilen tutarlar bayinin alacağına TL olarak işlenmektedir.
2-OPAX GÜVENLİK kredi artı komisyon oranları Web pos ekranında yayımlanacaktır ve değişiklikler en az bir gün öncesinden ilgili ekranda duyurulacaktır.

C- B2B ÜYESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
B2B ÜYESİ müşteriye satışları yaptıktan sonra kart üzerinden tahsilatı yapmadan önce aşağıdaki hususların uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
a)Kartın geçerliliğinin süresinin dolup dolmadığı,
b)Satış belgesi üzerine üyenin imzasını almakla ve bu imzanın kart üzerindeki imza ile aynı olup olmadığını,
c)Yurt dışında çıkarılmış kart ise tüm dünyada geçerli olup olmadığını,
d)Kart kullanan kişinin gerçek hamili olup olmadığı ve kart sahibinin kimlik ve imza kontrolünü,
e)Şüpheli bir durum halinde bağlı bulunduğu Bankanın provizyon merkezi ile görüşerek işlemin uygunluğunu kontrol etmekle,
f)Satış belgesinde; bayinin ticari ünvanının, işyeri numarasının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise provizyon onay kodunun ve üyenin imzasının bulunup bulunmadığının kontrolünü yapmakla yükümlüdür.
g)Sanal POS’dan yapılan işlemlerde B2B Üyesi Mail Order Formu’nu muhafaza etmekle mükelleftir.
h)B2B ÜYESİ kredi kartı ve POS makinesinin kullanımından doğan her türlü usülsüz işlemlerden sahte veya çalıntı kartlardan ve benzeri doğacak ihtilaflarda OPAX GÜVENLİK Banka ile yaptığı sözleşme mucibince Bankaya olan sorumluluğundan dolayı OPAX GÜVENLİK ile birlikte müteselsilen sorumludur. Meydana gelebilecek zarar ve ziyanın tamamını B2B ÜYESİ ödeyecektir. B2B ÜYESİ’nin yapmış olduğu usülsüz işlemler sebebi ile OPAX GÜVENLİK bankaya ödeme yapma zorunda kaldığı takdirde B2B ÜYESİ 24 saat içerisinde iş bu OPAX GÜVENLİK’e iade edecektir. OPAX GÜVENLİK’in rucu ve diğer kanunlardan doğan hakları mahfuzdur.

D- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

İş bu sözleşme, kitapçık basılmış ana sözleşmenin eki ve parçası olarak ana B2B ÜYESİ’lik sözleşmesi süresince geçerli olacaktır. Ana B2B Üyelik sözleşmesi son bulduğunda bu sözleşmede kendiliğinden fesih olur. Sözleşmenin feshi halinde B2B ÜYESİ, şirkete ait olup B2B ÜYESİ’nde bulunan pos cihazlarını OPAX GÜVENLİK’e veya OPAX GÜVENLİK’in göstereceği Banka ve firmalara derhal teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.
Sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra, sözleşme süresi içerisinde yapılmış olan işlemlerle ilgili olarak her hangi bir ihtilafın vukuu halinde işbu sözleşme hükümleri, ana sözleşme ile beraber ihtilafa konu hallerde aynen cari olacaktır.

E- DİĞER HÜKÜMLER
1-İş bu sözleşme OPAX GÜVENLİK’nin E-TİCARET PORTALI B2B ÜYESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin ekidir.
2-Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Ana Sözleşme’nin hükümleri geçerlidir.


 


[EK-2]

bayi.opax.com B2B ÜYELİK BAŞVURU FORMU

FİRMA BİLGİLERİ                            
Ticari Ünvanı    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Faks    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Cep Telefonu    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Fatura Adresi    : . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şehir    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Semt    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Posta Kodu    : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergi Dairesi    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Vergi No    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

BAŞVURU YAPAN YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı    : . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ünvanı    : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Cep Telefonu    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Bizimle hali hazırda çalışıyor musunuz?    :    Evet        Hayır        

Tarih    
: . . . . . / . . . . . / 20 . . . .                        


B2B ÜYESİ YETKİLİ AD SOYAD İMZA/KAŞE

 

 

 

DOKÜMAN NO    OPAX.50
YAYIN TARİHİ    08.08.2017
REVİZYON NO    Rev.09
REVİZYON TARİHİ    09.11.2019

 

 İMZA / KAŞE

YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et